сряда, 21 февруари, 2024 година.

Общините от Северния централен район за планиране избраха своите представители в Регионалния съвет за развитие (РСР), съобщиха от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Изборът е станал по време на двудневно заседание във Велико Търново.

Квотата на всяка област се определя на база броя на населението. По трима представители и заместник-представители имат общините от областите Велико Търново и Русе. По двама представители и респективно – техни заместници, избират общините от областите Габрово, Разград и Силистра.

От област Велико Търново избраните представители са Даниел Панов – кмет на община Велико Търново, Емануил Манолов – кмет на община Павликени и Николай Рашков – кмет на община Горна Оряховица. Техни заместници са Дилян Млъзев – кмет на община Елена, Венцислав Спирдонов – председател на Общинския съвет във Велико Търново и Илиян Маринов – председател на Общинския съвет в Стражица.

От област Габрово представители са Таня Христова – кмет на община Габрово и Иван Иванов – кмет на община Севлиево, а заместници са Денчо Минев – кмет на община Трявна и Трифон Панчев – кмет на община Дряново.

От област Разград представители са Даут Аляоглу – кмет на община Цар Калоян и Добрин Добрев – кмет на община Разград. Техни заместници са Афер Велиев – кмет на община Завет и Алкин Неби – кмет на община Кубрат.

От Русенска област в състава на съвета влизат Пенчо Милков – кмет на община Русе, Димитър Славов – кмет на община Бяла и Валентин Атанасов – кмет на община Сливо поле. Заместници са Божидар Борисов – кмет на община Две могили, Петър Петров – кмет на община Ценово и Мехмед Мехмед – кмет на община Ветово.

От област Силистра представители са Александър Сабанов – кмет на община Силистра и Неждет Джевдет – кмет на община Главиница. Техни заместници са Димитър Трендафилов – председател на Общински съвет Силистра и Адем Адем – председател на Общински съвет Тутракан.

Общините са част на основния състав на РСР и формират неговото ядро и правомощия при вземането на решения по всички функции, възложени на съвета по закон, припомни Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ.

Делегатите от 36-те общини от Северния централен район за развитие издигнаха своите кандидати за членове на Управителния съвет на НСОРБ за мандат 2023-2027 г. Това са кметовете на Велико Търново, Разград и Исперих. Номинациите ще бъдат гласувани в рамките на Общото събрание на сдружението на 27 и 28 февруари в София.

В рамките на срещата се състояха обучителни модули и въпроси, свързани с взаимодействието между местните и централните власти. За първи път в държавния бюджет са включени общинските приоритетни инвестиции, които до 2026 г. ще надхвърлят 4 млрд. лева – ресурс, който дава възможност на общините за по-дългосрочно планиране, посочи кметът на Велико Търново Даниел Панов, който е и председател на УС на НСОРБ. От сдружението ще продължат с преговорите с различни министерства за намиране на трайно решение на проблемите с енергийното обновяване на жилищата. Сдружението предложи да бъдат търсени механизми за създаване на фонд, който да гарантира в средносрочен план цялостно решаване на въпроса със санирането на жилищните сгради.

За общините от Северния централен район за планиране от ключово значение са държавните инвестиции в транспортна свързаност. Автомагистрала „Хемус“ и скоростния път Русе – Велико Търново са важно условие за балансирано развитие на Северна България, каза Даниел Панов.