четвъртък, 18 юли, 2024 година.

Националното сдружение на общините, чийто Управителен съвет заседава при закрити врата в Арбанаси, се обяви за пълна преработка на предложения от регионалното министерство (МРРБ) нов проект на Закона за водоснабдяването и канализацията.

Кметовете приеха декларация до министър Виолета Коритарова, в която се обявяват срещу окрупняването на сектора със закриването на общинските водни дружества.

Законът трябва да защитава в пълна степен правата и интересите на потребителите, като се насочва към подобряване обслужването на гражданите, повишаване ефективността на ВиК дружествата, внедряване на нови технологии, намаляване загубите на вода и да регламентира социалната поносимост на цената на водата, коментират кметовете.

Те посочват в декларацията си до регионалния министър Виолета Коритарова, че предлаганата пета поправка на закона за ВиК не решава тези проблеми, а предлага централизация във водния сектор с доминиращо държавно управление и води до закриване на работещи общински водоснабдителни дружества.

Донка Михайлова: Ако ВиК услугите се окрупнят, сезираме Конституционния съд

От Националното сдружение на общините предлагат десетки поправки в закона и искат допълнително широко публично обсъждане.

Местната власт настоява параметрите на „социална поносимост на цената на ВиК услугите“ да бъдат определени в закона, а не от тепърва създаващата се Комисията за регулиране на ВиК услугите.

Кметовете настояват и за разписване на норми в закона, свързани с отговорността на ВиК операторите за поддръжка и обновяване на водоснабдителните системи.

Снимки – НСОРБ.