понеделник, 15 април, 2024 година.

Общинският съвет на Златица прие бюджета на общината за 2024 година. Това съобщиха в сайта на общинската администрация. От там допълват, че общинските съветници приеха без дискусия и Програмата за управление на общината, представена от кмета Любомир Цветков.

Общинските съветници отхвърлиха предложението на общинската администрация, касаещо дървата за огрев на лица до 18-годишна възраст с намалена работоспособност, лица с намалена работоспособност над 70 % и лица над 80 г. Съветниците забраниха и промишления дърводобив.

Общинският съвет прие докладните записки на кмета на Общината, касаещи жителите на селата Църквище и Карлиево – за изработката на проект за инвестиционна инициатива за нов довеждащ водопровод за с. Църквище и проект за инвестиционна инициатива за авариен довеждащ водопровод за с. Карлиево.

Кметът на Златица Любомир Цветков посочи, че той и екипът му са заварили Общината в тежко финансово състояние и е отправил предложение личната му заплата да се намали до минималната, информират от Общината. Другият мотив на кмета е, че заплатата на председателя на Общинския съвет зависи от кметската заплата, а тя се изплаща от данъците на местните граждани, които формират местните проходи в общинския бюджет. Общинските съветници са оставили без решение точката за заплатата на кмета, посочват от администрацията.

С 11 гласа „за“, един „против“ и един „въздържал се“ общинските съветници гласуваха заплатите на кметовете на селата, с което им определиха 2500 лв. месечно възнаграждение, както и допълнителен клас за прослужено време.