понеделник, 17 юни, 2024 година.

Общо 96,82% от имащите право на глас в община Божурище гласуваха против на вчерашния референдум относно извършването на проучвателни дейности и добиването на злато върху площ „Златуша“. Това съобщават на сайта си от Общинската избирателна комисия (ОИК) в Божурище.

Гласували са 4024 души от 6815 имащи това право. От тях 3896 гласоподаватели са отговорили на въпроса „Против ли сте Общински съвет-Божурище и кметът на община Божурище да издават и съгласуват устройствени планове и решения, касаещи територии за добив на метални полезни изкопаеми – подземни богатства, попадащи изцяло или частично в площта от територията на общината, определена в Решение №486/2018 г. на Министъра на енергетиката?“ с „Да“.

Съгласно цитираната разпоредба „Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в него са участвали не по-малко от 40 на сто от гражданите с избирателни права в съответната община и с „Да“ са отговорили повече от половината от участвалите в референдума гласоподаватели според броя на намерените в избирателната кутия пликове.

ОИК-Божурище обяви за прието предложението. То може да бъде обжалвано пред Административен съд – София област в седемдневен срок, информират още на сайта си от комисията.

Гласуването вчера се състоя в 12 избирателни секции на територията на община Божурище, в същите секции гражданите гласуваха и за парламентарни и европейски избори. Право да гласуват на местния референдум имаха гражданите на община Божурище с избирателни права, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на общината през последните шест месеца преди датата на вземане на решение за провеждане на местния референдум – 22 октомври 2023 г.

Инициативата за провеждането на референдума е по писмено предложение на всички общински съветници от Общински съвет – Божурище.

Мотивите на съветниците са свързани с договора за търсене, проучване и изпълнението на работен проект за търсене и проучване на полезните изкопаеми в площ „Златуша“, разположена на територията на Столична община, област София – град, общините Драгоман, Сливница, Божурище, Брезник и Перник.

Изборният ден в общината започна нормално, без нарушения. Към 11:00 часа бяха гласували 1094 души, а към 16:00 часа правото си на глас упражниха 2606 души от 6791 имащи това право, или 38,37%. Гласуването приключи към 21:00 часа без сериозни нарушения.