четвъртък, 20 юни, 2024 година.

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви окончателната избирателна активност на изборите за Народно събрание и за Европейски парламент, произведени на 9 юни 2024 г.

Ето каква е активността на изборите на 9 юни по райони:

Сравнителна данни на избирателната активност на парламентарните избори на 9 юни 2024 г. и 2 април 2023 г.

Сравнителна данни на избирателната активност на европейските избори на 9 юни 2024 г. и 26 май 2019 г.