вторник, 5 март, 2024 година.

Окръжният съд в Смолян отмени постановление на прокуратурата за прекратяване на досъдебното производство за източване на обезщетения за безработица, съобщи за БТА председателят на съда Петър Маргаритов. С определението на магистратите материалите по наказателното производство се връщат на прокуратурата за доразследване, съобразно посочените в мотивите задължителни указания по прилагане на закона.

Следственото дело е образувано преди четири години след сигнал от Националния осигурителен институт (НОИ) до Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за неправомерно изплащане на обезщетение за безработни по Регламент 883/2004 година на над 50 жители на община Неделино. Всички те били назначавани във фирмата на техен съгражданин в Испания.

В хода на разследването е установено, че в Кралство Испания на дружеството е наложена финансова санкция за симулиране на трудово-договорни отношения, с цел неправомерно получаване на помощи, като санкцията е обжалвана и до момента няма окончателен влязъл в сила акт.

„В хода на производството са събрани доказателства, че 62 лица формално и симулативно са назначени в испанско дружество-работодател на срочни трудови договори за период от около две седмици. След изтичане на срока на договорите съответните лица подали пред органи на ТП на НОИ-Смолян документи за получаване на обезщетение“, пише в съдебния акт. Според съда са използвани документи с невярно съдържание и е възбудено заблуждение в съзнанието на длъжностни лица от ТП на НОИ, че лицата имат право да получат обезщетение за безработица въз основа на деклариран фиктивен трудов и осигурителен стаж в испанското дружество. По този начин е причинена имотна облага на бюджета на държавното обществено осигуряване.

„Доволен съм от определението на съда. Установената нанесена щета по този случай е в размер на 264 157 лв. главница. В резултат на предприетите съответни действия от страна на длъжностните лица от НОИ спряхме неправомерни плащания в размер на 518 500 лв. Ако не бяхме предотвратили тази схема, сумата щеше да стигне 1 000 000 лева“, коментира за БТА директорът на НОИ в Смолян Валентин Гаджев.

„Не съм съгласен с мотивите на Окръжния съд в Смолян. Прокуратурата ще протестира определението, с което се отменя постановлението за прекратяване на досъдебното производство“, коментира заместник окръжният прокурор и наблюдаващ следственото дело Станчо Станчев.