понеделник, 15 април, 2024 година.

Народното събрание включи в дневния си ред за днес и гласува проект на решение за гарантиране на финансовата стабилност и фискалната ликвидност на Република България. Вносители на проекторешението са председателят на комисията по бюджет и финанси Йордан Цонев от ДПС и Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС. Решението бе гласувано със 131 гласа „за“.

Проекторешението предвижда министърът на финансите незабавно да преустанови разходите по консолидираната финансова програма с изключение на разходите за пенсии, трудови възнаграждения, неотложни социални плащания и падежиращи плащания по държавния дълг – до назначаването на служебно правителство. Освен това с решението се задължава в срок до 9 април 2024 г. министърът на финансите да предостави на Народното събрание пълен отчет за разполагаемата ликвидност и планираните разходи по дати за периода от 4 април до 10 април 2024 г., включително, да задели неснижаем остатък по единната сметка в размер, достатъчен за обезпечаването на плащанията за пенсии за месец април 2024 г.

Теменужка Петкова заяви, че решението се предлага с цел да се минимализира риска от нецелесъобразни разходи на публичните средства. Никола Минчев от ПП-ДБ заяви, че този проект на решение по процедурни, организационни и технически въпроси не се разпределя на ресорни комисии. Това е решение, което задължително трябва да мине през постоянна комисия, заяви Минчев.

Йордан Цонев заяви, че днес Народното събрание се е потрудило много и затова предложи утре работата му да започне от 10:00 часа, за да могат колегите да си починат. Предложението на Цонев бе гласувано с 87 гласа „за“, 36 – „против“ и двама въздържали се.

След гласуването на решението, малко след 00:30 часа заседанието на парламента бе прекратено. Днешното заседание на Народното събрание продължи повече от 15 часа.