понеделник, 15 април, 2024 година.

Повече от 75 000 деца и младежи са подпомогнати от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в България. Чрез програмата се разви приемната грижа, предоставиха се много услуги за всички групи на населението. Много млади хора, които излязоха от институциите, получиха широк пакет от услуги за интеграция в обществото, подпомогнахме и доставчиците на социални услуги. Разви се и патронажната грижа. Това посочи Ташка Габровска – държавен експерт, Отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика. Тя бе сред лекторите, които се включиха в Регионалната конференция „Европа на Балканите – Общо бъдеще“, която се организира във Варна от Българската телеграфна агенция. Проектът се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия.

„Искам да благодаря за възможността отново да се включим в поредицата конференции, които организира БТА. Имаме отлично сътрудничество с агенцията, изградено през годините. В контекста на това събитие и кохезионните фондове, искам да посоча, че Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ се финансира от един от фондовете на Европейския съюз – Европейския социален фонд, който е изцяло насочен към подкрепа, свързана с хората. Затова и мерките по нашата програма са изцяло насочени към населението на страната. Предоставяме средства чрез нашите мерки основно в сферата на пазара на труда, заетостта, обученията и достъпа до социални услуги“, разясни Габровска.

Тя обърна внимание на обучението за лицата в трудоспособна възраст у нас. Експертът посочи че освен програма „Развитие на човешките ресурси“, програма „Образование“ също се финансира от ЕС. Отделят се големи ресурси и се разработват мерки, свързани с това хората, излезли от системата на образованието, чрез различни инструменти да придобият знания и компетенции, които ще им помогнат да се реализират успешно на пазара на труда, стана известно от думите на Габровска.

„Сред основните приноси, които можем да отбележим в тази сфера, е възможността за обучение чрез ваучери. Това е подкрепа, която допринесе за развитие на обученията в страната. От 2007 година до днес почти 560 000 души са преминали такива обучения. Това отразява направените инвестиции в човешкия капитал. Това помогна както на хората, които имаха възможност да се възползват от тези ваучери, така и на доставчиците на обучителни услуги. Тази инициатива даде възможности на хората, направи ги по-активни в опита им да реализират придобитите знания. Работодателите също имаха възможност да получат финансиране за обучение в специфични за дадена компания умения“, каза още Ташка Габровска.

Много е постигнато и в областта на младежката заетост, посочи още тя. По думите на Габровска, България е била сред първите страни, които приложиха така наречената „гаранция за младежта“, а през 2022 година с промените в Закона за насърчаване на заетостта е дадена възможност на Агенцията по заетостта да работи с неактивните лица.

„Това е нещо, което и до този момент беше в сферата на нашите възможности, но с промяната на закона мащабът нарасна значително. За младежите без опит тази програма даде възможност за придобиване на опит и умения за работа изобщо. Този опит им дава възможност да станат по-желани от работодателите. Младежите без професия и подходящо образование можеха да преминат през обучения. За младите хора с увреждания освен обучения, се осигури и субсидирана заетост до 24 месеца, за да могат да адаптират и придобият работни навици. За напълно неактивните млади хора, каквито у нас има немалко, колегите от Агенцията по заетостта и Бюрата по труда положиха много усилия да идентифицират, активират и мотивират тези хора, за да могат те да участва по-активно от своя страна и Агенцията по заетостта да им предостави редица възможности за включване в пазара на труда“, разясни Ташка Габровска.