сряда, 19 юни, 2024 година.

„Позитивна работилница“ ще ангажира част от свободното време през лятната ваканция на деца и младежи от Търговище. Това става възможно по програма на Превантивно-информационния център (ПИЦ) към Общинския съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) в областния град, каза за БТА експертът Даниела Митанова.

Лятната програма е насочена към деца и младежи на възраст от десет до 15 години. По време на участието си в инициативата те ще развиват своите комуникативни способности и умения за работа в екип, ще търсят и развиват подходящо хоби, като алтернатива на зависимости и рисково поведение, анонсира Митанова.

Участниците ще могат да се запознаят с различни арт-техники, с което ще им бъде дадена възможност да изразяват себе си. Ще работят в групи, където да развиват и усъвършенстват уменията си за работа в екип и общуване. Ще могат да усвоят нови умения или да усъвършенстват вече съществуващи такива. Ще им бъдат предложени различни дейности и занимания, с които да се ангажира част от свободното им време.

Занятията в лятната програма „Позитивна работилница“ ще се провеждат под формата на игри, дискусии, арт-работилници и занимания на открито, обясни експертът в Превантивно-информационния център в Търговище. Интересен момент е, че участниците ще имат възможност сами да определят част от темите и задачите, по които ще се работи, с цел пробуждане на креативността и мотивацията им.

Според Даниела Митанова основните цели, които програмата следва, са превенция на агресията и рисково поведение, стимулиране на позитивни отношения и нагласи, намаляване на риска от развитие на зависимости, както и развиване на вътрешния ресурс на участниците.

Летните занятия започват на 4 юли, като ще се провеждат всеки четвъртък в продължение на шест седмици. Домакин на работилницата и партньор по реализирането ѝ е Образцово народно читалище (ОНЧ) „Напредък – 1864“ в Търговище.

Участието в инициативата „Позитивна работилница“ не е обвързано с такси, но организаторите препоръчват предварително записване.