вторник, 23 април, 2024 година.

Правителството възлага с решение на „Държавна консолидационна компания“ в качеството ѝ на орган, упражняващ правата на държавата в „Авионамс“ АД, да възложи на дъщерното си публично предприятие изпълнението на цели по изграждане на базови национални способности за поддръжка на изтребители F-16 блок 70.

Решението е във връзка с изпълнението на подписаното през 2019 година Рамково споразумение между Министерството на икономиката на България и Lockheed Martin Global за програма за индустриално сътрудничество за F-16 блок 70.