неделя, 21 юли, 2024 година.

Правната комисия прие промени в парламентарния правилник, които предвиждат по време на кампания да не се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на комисиите. Комисията разгледа четири проекта на решения във връзка с измененията в парламентарния правилник.

По предложение на „Продължаваме промяната – Демократична България“ бе приета редакционна поправка, с която, заседания на парламента да не се провеждат за времето от откриването на предизборната кампания до свикването на новоизбраното Народно събрание.

Редакционната поправка представи Стою Стоев. Тя бе гласувана с 13 гласа „за“, петима – „против“ и един „въздържал се“. Приетият текст предвижда: „За времето от откриването на предизборната кампания за избори на народни представители за Народно събрание до свикването на новоизбраното Народно събрание не се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на комисиите. В този случай сроковете по този правилник спират да текат, с изключение на сроковете за писмени отговори“.

Депутатите от правната комисия отхвърлиха предложение на „БСП за България“. То бе обосновано от народния представител Мая Димитрова. Тя посочи, че основното правомощие на Народното събрание, а именно неговата контролна функция, се ограничава с приемането на въпросните текстове. Тя предложи изключение за парламентарния контрол, който да продължи да се провежда по време на кампания. Предложението бе отхвърлено с три гласа „за“, нула – „против“ и 16 „въздържали се“ .

Депутатите гласуваха единодушно с 19 гласа „за“ измененията в правилника, свързани с възнагражденията на депутатите и предложението изрично предвиждащо да няма двойни заплати. Петър Петров коментира, че въпросното предложение е направено за избягване на съмнение във връзка с медийни публикации и изказвания. С приетите текстове се предвижда възнагражденията на народните представители да се начисляват от деня на полагане на клетвата от народните представители, до деня, предхождащ деня на полагането на клетва на народните представители, избрани в следващото Народно събрание. Радомир Чолаков обясни, че редакцията е съгласувана с финансова дирекция на Народното събрание.