понеделник, 15 април, 2024 година.

Предстои изготвяне на кадастрални карти на 16 населени места в oбщина Казанлък. Tова съобщиха от местната администрация на официалния си сайт. От Общината допълниха, че до този момент с такива са разполагали град Шипка и селата Енина и Шейново.

Кадастралната карта и кадастралните регистри документират местоположението, границите, площта, трайното предназначение и начина на трайно ползване на недвижимите имоти. Те съдържат информация и за собствениците, за носителите на други вещни права и актовете, от които те черпят правата си върху недвижимите имоти, както и за точките от геодезическата основа и за идентификаторите на недвижимите имоти и техните промени.

„Всеки един имот в селата ще бъде заснет и нанесен в картата. Молят се гражданите, собственици на поземлени имоти в регулация, да бъдат съпричастни към процеса и да предоставят на екипа документ за собственост на имота. За изготвянето на кадастралните карти ще съдействат кметовете на населените места и членовете на Консултативния съвет към община Казанлък“, обясниха от местната администрация.

Кадастралната карта и кадастралните регистри служат и за създаване и водене на имотния регистър; изработване на устройствени планове и инвестиционни проекти; създаване на специализирани карти, регистри и информационни системи. Новите кадастрални карти на населените места от община Казанлък ще бъдат качени в масивите на Агенцията по кадастър и геодезия и гражданите ще имат свободен достъп до тях, информираха още от Общината.

Вчера започна поставянето на нови указателни табели на ключови булеварди и улици в Казанлък. Новите табели ще бъдат на булевардите “Освобождение“ и “Никола Петков“, както и на улица ”Христо Ботев” в града. С изцяло обновени указателни табели вече са и основните булеварди – “23-ти Пехотен Шипченски Полк“, “Александър Батенберг„ и “Розова долина“. Проектът стартира по идея на секретаря на Община Казанлък – Гинка Щерева, и цели унифициране на всички пътепоказатели в града.