неделя, 21 юли, 2024 година.

Община Стара Загора уведомява всички заинтересовани спортни клубове, че съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Стара Загора и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, има подадени заявления за безвъзмездно ползване на спортен обект публична общинска собственост – „Покрита лекоатлетическа писта“, която се намира на стадион „Берое“, съобщават от общината в града.

Тя представлява сграда с индинтификатор 68850.510.6566.21 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора с предназначение: Спортна сграда, база, състояща се от покрита лекоатлетическа писта със сектори за хвърляне, тласкане, дълъг и висок скок с площ от 1844 кв. м.

Спортните клубове, желаещи да ползват залата, следва да подадат заявления по образец съгласно Приложение 2 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Стара Загора и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, както и да представят финансово обезпечена инвестиционна програма съгласно приложената количествено качествена сметка в срок до 9 август в деловодството на Община Стара Загора.

Повече информация има на сайта на Община Стара Загора.