сряда, 21 февруари, 2024 година.

Наследниците на починали безработни вече няма да представят удостоверение за наследници, за да им бъдат изплатени неполучени обезщетения за безработица.

Това предвижда проект на правителствено постановление за промени в Наредбата за отпускане и изплащане на тези обезщетения. Той е публикуван за обществено обсъждане и ще влезе в сила от 31 март.

Проектът е обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество и е утвърден от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

Предложените промени са свързани с необходимостта от синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на Закона за електронното управление.

От 31 март тази година влиза в сила промяна в този закон, съгласно която отпада възможността административните органи да изискват от хората да представят различни документи за доказване на факти и обстоятелства, които са налични в регистри и могат да се набавят по служебен път.

В тази връзка се предлага промяна в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, на основание на която при подаване на заявление за изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица от наследниците на починало правоимащо лице, отпада изискването за представяне на удостоверение за наследници.

В този случай административният орган – тоест съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, се задължава служебно да набави необходимата информация за наследниците.