петък, 12 юли, 2024 година.

Община Нови пазар спечели финансиране за проект „Енергийно ефективна система за външно изкуствено осветление“ на стойност 1 238 754 лева, съобщи Павлин Владимиров, който отговаря за връзките с обществеността в местната администрация. Проектът е финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост и е първият по рода си, който ще обхване цялостното модернизиране на уличното осветление както в града, така и малките населени места.

Проектът обхваща Нови пазар и селата: Беджене, Писарево, Памукчии, Стоян Михайловски, Войвода, Енево, Зайчино ореше, Стан, Избул, Правенци, Тръница, Жилино, Сечище, Преселка и Мировци, допълни Владимиров.

По проекта се предвижда оборудване за производство на електрическа енергия да бъде разположено върху покривите на общински сгради и чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление разходите за електроенергия да намалеят с над 30 процента. Разчита се изпълнението на проекта да осигури значителната икономия на ток, по-комфортна и приятна среда за жителите и да увеличи безопасността на движението.

Както БТА съобщи, в Нови пазар започва вторият етап на изграждане и облагородяване на пространството около игрището за мини футбол. В него ще се изгради паркинг с 29 паркоместа, четири от които са предназначени за хора в неравностойно положение.