събота, 18 май, 2024 година.

Ако искаме да се развиваме като модерна европейска държава, основана на демократични принципи с високи технологии в нашата индустрия и във всяка сфера на икономиката, с ускорен икономически растеж, с по-висок жизнен стандарт на нашето население, ключът е българската наука и образование. Това каза президентът Румен Радев на срещата му с представители на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България по повод изразеното недоволство и заявената готовност за протести в сектора на висшето образование.

Не трябва да стигаме дотук, това не е добър сигнал и навън, и към нашето общество, заяви държавният глава. Партиите, които промениха Конституцията и заложиха нов член 23, че образованието, науката и културата са висша национална ценност, забравиха да променят и бюджета или неволно пропуснаха. Това вече поражда редица съмнения в искреността на тези думи, записани в българската Конституция, коментира Радев. Напълно ви подкрепям във вашите искания, заяви още президентът.

Служебното правителството ще предостави 39 млн. лв. допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища, считано от 1 януари 2024 година, съобщи пресслужбата на кабинета по-рано днес. Това ще даде възможност минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища да се увеличи с 290 лв. – от 1810 лв. на 2100 лв. Повишението ще обхване 33 държавни висши училища с 2086 асистенти.

Съветът на ректорите на висшите училища отправи вчера отворено писмо до президента, служебния премиер и други „по повод неизпълнение на поетите от държавата ангажименти, заложени в Закона за висше образование (ЗВО)“. Съветът на ректорите определя 20 май като начална дата за стъпаловидни по продължителност протестни действия на всички висши училища до края на семестъра. „Трудовите възнаграждения на преподаватели, асистенти, доценти и професори са унизително ниски и неконкурентни спрямо тези на лица, заемащи позиции, изискващи не толкова висок образователен и интелектуален ценз (и несъпоставими с възнагражденията на колегите от Европейските образователни институции)“, посочват от Съвета на ректорите.