четвъртък, 18 април, 2024 година.

Административният съд – София град, потвърди наказателно постановление, издадено от главния архитект на Столичната община Здравко Здравков, с което е наложено административно наказание в размер на 100 000 лева за извършена сеч на 28 дървета на терена на къпалнята „Мария Луиза“ в парк „Борисовата градина“.

Това съобщават от Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) към Общината.

С решението на съда е потвърдено като правилно наказателно постановление № САГ23-РА-21-11/18.04.2023 г., издадено на „Грийн Партнърс“ АД, на основание чл. 21, ал. 4 във вр. ал. 1 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община.

Административното наказание – „имуществена санкция“, е в максимален размер за изсичането без издадено разрешение в началото на месец февруари 2023 г. на 28 картотекирани дървета – част зелената система на София, намиращи се в Борисовата градина.