понеделник, 4 март, 2024 година.

Проект на Решение на Министерския съвет (МС) за приемане на Национална карта на социалните услуги е публикуван за обществено обсъждане на портала strategy.bg от социалното министерство. С него се цели създаване на пълна мрежа от социални услуги в цялата страна в дългосрочен план. „Националното планиране е от особено значение, тъй като то е основанието за определяне на пакета от социални услуги на ниво община и област, за които следва да се осигури изцяло или частично финансиране от държавния бюджет“, се посочва в доклада на социалния министър Иванка Шалапатова.

Всички социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и са включени в Картата, са услуги, които съответстват на приоритетите на държавната политика в областта на социалните услуги. Съгласно Закона за социалните услуги всички услуги по Картата следва да бъдат създадени до 2035 г., се казва още в доклада. С Картата се цели и планирането на социални услуги, които отговарят на реалните нужди на хората.

На среща между представители на Министерството на труда и социалната политика и Националното сдружение на общините в Република България бе съобщено, че в Картата са включени 28 вида социални и интегрирани здравно-социални услуги с общ капацитет от 166 799 потребители.

Социалното министерство е публикувало за обществено обсъждане и Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. Целта е да се синхронизира подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на Закона за електронното управление във връзка с отпадането на изискването за представяне на удостоверение за наследници за изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица на починало правоимащо лице.