вторник, 23 април, 2024 година.

По инициатива на Съвета за електронни медии (СЕМ) ще бъде проведено национално представително социологическо проучване на нагласите сред населението за това каква трябва да бъде обществената мисия на Българското национално радио и Българската национална телевизия. Предложението за изследването беше направено от члена на СЕМ Габриела Наплатанова.

Наплатанова допълни, че подобни проучвания се правят на европейско ниво и че по данни за 2023 г. обществените медии са с най-висока степен на доверие – 49% от запитаните европейски граждани го посочват.

„С развитието на техническите възможности за разпространение на медийно съдържание следва в националното представително проучване да се обхванат различните групи слушатели, потребители в различни платформи – какво съдържание очакват обществените медии да им предоставят“, поясни тя.

По предложение на члена на медийния регулатор Симона Велева СЕМ реши да бъде създадена работна група с участието и на представители на БНР и БНТ, която да изготви препоръки за потреблението на медийно и онлайн съдържание от деца. Те ще бъдат част от общите усилия за подобряване на медийната грамотност.

„Може да бъде добра кампания за саморегулация за родителите, учителите и възпитателите при представяне на екранно време на децата да се съобразяват с определени правила, с които те да се ориентират в това съдържание“, каза Велева.