понеделник, 20 май, 2024 година.

Служебният вицепремиер и министър на финансите Людмила Петкова ще е председател на Националния съвет за хората с увреждания, реши днес кабинетът. Заместник-председатели ще бъдат министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов и министърът на здравеопазването Галя Кондева-Мънкова, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Останалите представители на държавата в съвета са с по един заместник-министър от всяко министерство.

Националният съвет за хората с увреждания е консултативен орган за осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на политиката за правата на хората с увреждания към Министерския съвет. В него освен представителите на държавата участват и национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.

С друго свое решение служебният кабинет смени представители на държавата в Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие (НСПЗДН). Актуализацията в състава на съвета е свързана с промените в структурата на Министерския съвет след назначаването на служебното правителство от 9 април 2024 г. Тя е необходима предпоставка за провеждането на заседания на Националния съвет.

Основни членове на НСПЗДН вече са служебните министри на правосъдието Мария Павлова, на труда и социалната политика Ивайло Иванов, на здравеопазването Галя Кондева-Мънкова, на младежта и спорта Георги Глушков, както и новият изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Веселин Кожухаров. Сменени са и заместниците от три министерства и АСП, които са резервни членове на съвета. От Министерството на правосъдието влиза Спаска Кинчева, от Министерството на труда и социалната политика – Лазар Лазаров, от Министерството на здравеопазването – Добромира Карева, от АСП – Анна Ананиева.

С решение от 19 април т.г. кабинетът определи заместник министър-председателя и министър на финансите Людмила Петкова за председател на Националния съвет.

Националният съвет за превенция и защита от домашното насилие е специализиран, постоянно действащ, колективен и консултативен орган към Министерския съвет за осъществяване на държавната политика за противодействие на домашното насилие. Той координира, наблюдава и оценява политиките и мерките, предприемани от ангажираните институции.

За да се подчертае публичния ангажимент на държавата към проблемите с домашното насилие и да се гарантира ефективното взаимодействие между компетентните органи, е предвидено Националният съвет да бъде ръководен от заместник министър-председател, а в състава му да влизат министри и ръководни представители на други институции.