сряда, 21 февруари, 2024 година.

Пенсионерите в България този месец са близо 2,041 милиона. Електронните справки на Националния осигурителен институт показват, че средната основна месечна пенсия без добавки достига 750 лева, за мъжете – 893 лева, а за жените – 652 лева.

Справките сочат, че 407 000 са хората с пенсии до размера на минималната за стаж и възраст от 523,04 лева. Други 406 000 получават този размер.

С максимална пенсия от 3 400 лева са 2079 пенсионери, от тях жените са 328.

Над тавана са само четирима – трима мъже и една жена.

София – град остава с най-висок размер на средната основна пенсия 931 лева, а най-ниска е тя в Кърджали – 591.

Пенсиите в намален размер за хората с недостигащ стаж от една година и навършена пенсионна възраст са в среден размер 880 лева.