сряда, 19 юни, 2024 година.

Средният осигурителен доход за април е 1639 лева, съобщиха от Националнаия осигурителене институт (НОИ). Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01 май 2023 г. до 30 април 2024 г. е 1515,40 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец май 2024 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, допълват от НОИ.

През март средният осигурителен доход за страната беше 1633,53 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 април 2023 г. до 31 март 2024 г. беше 1498,44 лв.