неделя, 21 юли, 2024 година.

Одобрен е проект за подмяна на уличното осветление на 29 села на територията на община Радомир, съобщиха от общината. Проектът е на стойност 1 923 370,90 лв., а финансирането е по Националния план за възстановяване и устойчивост.

При изпълнението му ще бъде подменено съществуващото улично осветление с ново енергийно ефективно LED осветление, с 4677 броя осветителни тела и ще бъде въведена система за централизирано интелигентно управление на уличното осветление. Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца.

Целта на проектното предложение по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ е да повиши енергийната ефективност и подобри условията на живот на населението. Друга важна цел на проектното предложение е не по-малко от 30% спестяване на първична енергия в системите за външно изкуствено осветление, казаха още от общината.

В момента сме на етап обществена поръчка. Предстои същинското изпълнение и на първия проект, пуснат в началото на миналата година, който обхваща подмяна на уличното осветление в град Радомир и селата Дрен и Друган, уточниха от администрацията. Основните дейности, предвидени в него, са подмяна на осветителните тела с по-съвременни, по-енергоефективни LED тела и замяна на работната схема и оборудването, подобряващо работата на фотоволтаичната система. Стойността на проекта е 936 360 лв.

С изпълнението на двата проекта ще бъде обновено уличното осветление на територията на цялата община.