четвъртък, 23 май, 2024 година.

Столичната община поема финансовата грижа за 12 деца мигранти и бежанци, които са настанени в София без родителите си. Местната администрация ще обезпечи услуги, свързани с отглеждането и придобиването на специфични умения от децата, докато държавата поеме издръжката за тях.

В момента 12-те деца живеят в Център за настаняване от семеен тип – апартамент в район „Оборище“ и за тях се грижи eкип oт девет служители – директор, психолог, социален работник, сътрудник социални дейности, детегледачи и хигиенист.

Необходимостта Столичната община да поеме финансовата издръжка за тези лица се налага, тъй като създаването на центъра и съответно услугите, които се предоставят там, вече не се обезпечава по проект „Бъдеще за децата. Предоставяне на комплексна социална подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци“ по програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм, тъй като тя е приключила действие.

„Ние продължаваме с грижата за тези деца, като до този момент работехме съвместно с БЧК и Върховния комисариат за бежанците към ООН. Оттук нататък, докато МТСП одобри държавно делегираната дейност и започне да отпуска пари, издръжката ще се поеме от Столичната община“, каза пред Радио София Надежда Бачева – зам.-кмет по направление „Социална дейност и интеграция на хора с увреждания“ в СО.

И днес след утвърдителното решение на СОС за поемането на финансовия ангажимент за грижата за тези 12 деца, услугите за тях ще бъдат гарантирани. Надежда Бачева обясни, че от 1 юли се очаква това да стане държавно делегирана дейност.

Зам.-кметът по направление „Социална дейност и интеграция на хора с увреждания“ се похвали пред Радио София, че предстои да бъде създадена и съвсем нова услуга за територията на Столичната община. До месец предстои откриването на Център за почасова грижа за пълнолетни лица с увреждания, за които ще се грижат специалисти, когато техните близки или лични асистенти нямат тази възможност.

Подробности можете да чуете в звуковия файл на страницата на БНР.