понеделник, 20 май, 2024 година.

Столичният общински съвет прие доклад за провеждане на институционална комуникационна кампания за насърчаване на активното и свободно гласуване. Общинските съветници дадоха съгласие Столичната община да организира институционална комуникационна кампания за насърчаване на активното гласуване, целяща да обхване както служителите в Столична общинска администрация и районните администрации, така и работещите в общинските търговски дружества и общинските предприятия и гражданите на столицата.

Във връзка с предстоящите парламентарни избори и избори за членове на Европейския парламент, целесъобразно е да бъде организирана разяснителна информационна кампания за повишаване на избирателната активност и ограничаване на контролирания вот сред служителите на Столичната община и гражданите на столицата, се посочва в доклада, внесен от кмета Васил Терзиев и председателя на общинския съвет Цветомир Петров. В него е записано, че „целта на инициативата е бързото и ефективно разпространение на информация, свързана с провеждането на изборите за членове на Европейския парламент до по-широк кръг граждани. Доколкото ще бъдат проведени избори и за народни представители, кампанията следва да обхване и повишаване информираността на гласоподавателите в тази насока.“

От документа става известно, че е създадена информационна база с полезни материали, свързани с кампанията на Европейския парламент. Приложени са и линкове към различни интернет страници.

Допълва се, че във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент и за народни представители, ЦИК е изработила дигитални, видео и аудио материали, които разясняват правата и задълженията на гражданите, сроковете и др., свързани с гласуването за двата вида избори.

„В тази връзка и предвид ролята на Столична община в провеждането на двата вида избори на 09.06.2024 г., предлагаме Столична община да организира провеждането на разяснителна комуникационна кампания, целяща да обхване както служителите в администрацията на общината и районите, така и работещите в общинските търговски дружества и общински предприятия с цел насърчаване на избирателната активност и осигуряване на тайната и свободата на вота“, пише още в доклада.

Целта на кампанията на Столичната община „Гласувай свободно“ беше като институция да активираме хората в нашите структури да гласуват, каза на брифинг в Столичния общински съвет кметът на София Васил Терзиев. Целта беше институционално укрепване, да дадем на хората повече причини да гласуват, обясни Терзиев.

„Ние търсихме, надявахме се по-скоро, да видим пълна подкрепа от всички партии това нещо да бъде подкрепено“, коментира той. „И целта на кампанията беше именно това – да направим всичко възможно като институция в нашите структури да активираме хората да гласуват. За когото те искат, по техен избор, просто да бъдат запознати с това, което седи пред тях и да вземат свое решение. Не да се използва за политически цели, каквото представлява цялото днешно заседание на Общинския съвет, където всичко е политизирано и е обърнато на скрита предизборна кампания“, допълни столичният кмет.

Нашата цел беше институционално укрепване, което остана абсолютно неразбрано, каза Васил Терзиев.