събота, 20 април, 2024 година.

Какъв е начинът за създаване на интерес към иновационните дейности и предприемаческото мислене и поведение сред студентите в сътрудничество с бизнеса? Какъв е опитът на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“? Гост в „Нашият ден“ е доц. Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет – първият международно акредитиран бизнес факултет в България с акредитация от AMBA и член на Global Business School Network.

По думите на доц. Георгиев това е една от първите стъпки в процеса на интернационализация на Стопанския факултет. Целта е развитие на регионалния обхват и глобалните партньорства на университета. Всички партньорства, които факултетът осъществява и към които се стреми, отварят нови възможности пред студентите да създадат международна мрежа от контакти по време на менторски програми, състезания и обмени. Деканът на Стопанския факултет акцентира върху това, че тези партньорства не са самоцелни. Чрез тях се осъществяват научни изследвания в рамките на европейски проекти или бизнес проекти.

Доц. Георгиев изразява гордост от това, че факултетът е развил изключително силно така наречените „екзекютив трейнингс“, подпомагащи професионалното и личностното развитие на завършили студенти, работещи в сектора. Кариерен център към факултета, от своя страна, има за цел да насочва студентите към по-интересни и перспективни съвременни професии. Центърът си сътрудничи едновременно с професионални гимназии и с бизнеса, за да създаде един по-широк спектър от възможности и ориентация още от ученическа възраст.

Доцентът споделя повече и за основаното преди 20 години Сдружение на възпитаниците на Стопанския факултет – FEBA Alumni Сlub. Клубът е интегрална част от общността, заявява деканът и споделя и за голямото дарение от 1 млн. лв., получено от бивш възпитаник на Стопанския факултет. Парите са предназначени за студентски стипендии в следващите 10 години.

Факултетът предлага чуждоезични магистърски програми, които дават на всеки, завършил степента Master of business administration. В тези програми могат да кандидатстват само студенти, които знаят английски език и поне пет години са изучавали бакалавърска специалност в областта, казва гостът. Той споделя за бъдещите амбиции на Стопанския факултет да разшири своите глобални партньорства и да заеме ключова позиция на икономическата и образователна карта на света. Така студентите биха имали още повече възможности за обмен и участие в международни инициативи.

Доц. Георгиев обръща внимание, че този процес е стартиран още през 90-те години, оглавен от проф. Георги Чобанов. Тогава Стопанският факултет започва да си сътрудничи с университети във Франция, Германия, САЩ и създава изцяло нова учебна програма. И до днес във факултета се преподава на четири езика – български, немски, френски и английски. В някои магистърски и бакалавърски програми студентите могат да получат двойна диплома, която много лесно бива призната в чужбина. За съжаление чуждестранното образование трудно се приравнява към българското и са необходими законодателни промени в областта, по думите на госта.

Във всички програми хора директно от бизнеса изнасят лекции, заявява деканът на Стопанския факултет, според когото това е добра тенденция за завръщане на практиците към преподавателската дейност и академичната общност. По този начин изследователският, научен подход бива допълнен с практически, актуални познания и умения.

Доц. Георгиев съобщава за новостите в областта на технологичния трансфер, които Стопанският факултет въвежда: „В Софийския университет има Институт по право, икономика и интелектуална собственост, който се превърна в централно звено за осъществяване на по-добра реализация на интелектуалната собственост и технологичния трансфер към бизнеса. Този институт беше създаден по инициатива на Юридическия факултет и Стопанския факултет. Той е интегриран в редица от дейностите, които осъществяваме. Една от тези дейности е магистърската програма на английски език „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“. Програмата си сътрудничи с Европейското патентно ведомство, със Службата за интелектуална собственост на ЕС, както и с Американското патентно ведомство, казва доц. Георгиев, който смята, че Европа трябва да навакса изоставането по отношение на иновациите, патентите и технологичния трансфер.

Комерсиализация на технологиите в България. Защо образованието е толкова важно?

Още една добра новина е, че трима български студенти магистри ще се включат в лятна школа към в Централата на Европейската инвестиционна банка в Люксембург. Деканът съобщава, че конкурсът е обявен на сайта на факултета.

Сред дългосрочните цели на Стопанския факултет доц. Георгиев откроява академичното предприемачество, свързано с партньорство между икономическите специалности и природните факултети на университета. Това е пътят, по който можем да станем по-силни – съчетание между природни науки, приложни специалности, бизнес – заявява гостът.

Още за международните партньорства и широкия спектър от дейности на Стопанския факултет в Софийския университет – чуйте в звуковия файл:

Емилиян Андреев е второкурсник в специалност „Счетоводство, финанси, дигитални приложения“ на английски език. Той, заедно с двама свои състуденти, е отличен с Европейска купа за етика на партньорско състезание под егидата на Европейската инвестиционна банка. Състезанието е било за решаване на казуси, свързани с бизнеса. Солидната подготовка, функционалната грамотност и умението за времеви мениджмънт са били ключови за победата – повече чуйте в звуковия файл: