събота, 18 май, 2024 година.

Сред изпратилите писмо до Еврокомисията е и България

15 страни членки, сред които и България, изпратиха писмо до Европейската комисия, в което настояват да се облекчи прехвърлянето на мигранти без документи към трети страни.

Това става, след като тази седмица Съветът на ЕС окончателно гласува пакта за миграцията и убежището и по-малко от месец преди изборите за Европейски парламент, за който предварителните прогнози сочат нарастване на резултатите на крайната десница.

Сред страните членки, подписали писмото, са също Гърция и Италия, в които пристигат големи вълни от мигранти, предприели гибелни пътувания през Средиземно море. 15-те държави настояват за механизми, насочени към разкриване, пресичане или в случай на необходимост, спасяване на хора в открито море и пренасочването им към предварително определено безопасно място в партньорска държава извън ЕС, в която може да се намери трайно решение за тях.

Според подписалите писмото, би трябвало да е по-лесно да се изпращат търсещите убежище в трети страни, докато се разглеждат молбите им за закрила. Като пример те посочват спорното за някои споразумение на Италия с Албания, според което Рим може да праща хиляди мигранти от италиански води в лагери за задържане именно там.

Според подписалите писмото, трябва да се направи преоценка на това, което се разбира под безопасна страна, тъй като това е едно от изискванията на ЕС при пращане на търсещи убежище в тях. Това би изключвало схеми по подобие на спорния британски закон, който позволява на кралството да издава откази на всички нелегални мигранти и да ги изпраща към Руанда.

15-те страни-членки настояват за споразумения на ЕС с трети страни, разположени по основните миграционни маршрути и като пример посочват това с Турция през 2016 година за сирийските бежанци.