неделя, 21 юли, 2024 година.

Председателят на Общински съвет – Добрич Красимир Николов внесе предложение за свикване на извънредно заседание на Общинския съвет. Това стана известно на пресконференция днес. Николов каза, че са събрани необходимия брой подписи на общински съветници за свикването на извънредната сесия.

Златина Монева, която е председател на постоянната комисия (ПК) „Законност и контрол“, поясни, че се е провело извънредно заседание на четири от постоянните комисии към Общинския съвет във връзка с предположение за евентуални нарушения при провеждане на търг. Тя каза, че част от съветниците са били сезирани от граждани. След това се е стигнало до извънредно заседание на ПК по „Бюджет, финанси и данъчна политика“, „Устройство на територията, жилищна политика и екология“, „Разпореждане с общинска собственост“, „Законност и контрол“ и „Противодействие на корупцията и етика“, което е проведено в понеделник. Монева допълни, че се касае за търг, при който има нарушение на процедурата за продажбата на общински имот.

В пресконференцията участваха и председателите на комисиите.

Председателят на комисията по „Бюджет, финанси и данъчна политика“ Йордан Апостолов каза, че Общинският съвет трябва да бъде коректив на общинската администрация. „Ние сме показвали, че не искаме да се противопоставяме на кмета и на администрацията, а да работим съвместно. Но за съжаление, няколко пъти се правят изявления от администрацията за нашата компетентност, като лица, които са участвали на заседанието. И не е наша работа да се бъркаме в управлението. Ако някой счита, че има противопоставяне, искаме да кажем, че ние не искаме такова. Искаме стабилност в града ни. Но не можем да приемем отношение на администрацията към нас“, каза Апостолов и допълни, че не е добре към тях да има неглижиращо отношение, когато работят по сигнал на гражданите.

Липсва диалог между Общинския съвет на Добрич, общинската администрация и кмета на общината. Дори се забелязват нотки и на надменност, каза председателят на ПК „Противодействие на корупцията и етика“ Детелина Николова. „В хода на работата на постоянните комисии срещаме трудности по сигнали на граждани, защото не получаваме своевременно становища по казусите, които са изпратени до нас“, допълни тя.

Председателят на комисията „Устройство на територията, жилищна политика и екология“ арх. Емилия Добрева допълни, че има опасност от нарушение на взаимодействието между общинската администрация и Общинския съвет и като пример посочи, че решенията в съответните комисии не се свеждат до този, който е изготвил докладната записка и се внасят отново по същия начин.

Предвижда се извънредното заседание на Общинския съвет – Добрич да бъде понеделник (15 юли) от 10:00 часа.