понеделник, 15 април, 2024 година.

На междуинституционална среща бяха обсъдени резултатите и препоръките от планова проверка на комисия от експерти на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) в Детска градина „Иглика“ в Белоградчик, каза за БТА директорът на учебното заведение Пламенка Микова.

По думите ѝ в срещата са участвали представители на Община Белоградчик, служител от отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” и на Детска педагогическа стая към полицейското управление в града. Проверката е била насочена към спазване правата на детето, регламентирани от Конвенцията на Организацията на обединените нации (ООН) за правата на детето.

Няма случай на агресия и тормоз над дете, заяви Микова и потвърди, че ще бъдат взети допълнителни мерки, където е необходимо.

На срещата са обсъдени мерки и действия за изпълнение на предписанието, както и получаването на методическа помощ от страна на специалистите при разработването на правила и вътрешни нормативни документи, допълни Пламенка Микова.