четвъртък, 20 юни, 2024 година.

Пакети с препарати, свързани с поддържането на хигиена, и хранителни продукти, раздава от днес в Хасково областната организация на Българския Червен кръст (БЧК).

Подпомагането, което обхваща социално слаби лица и семейства, в които се отглежда дете с увреждане, е по линия на Програмата за храни и основно материално подпомагане – Операция „Подкрепа“, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Това е вторият транш по изпълнение на програмата, насочен към хора, получили помощи за отопление, но обхваща и такива с ниски доходи, получили отказ за отпускане на целева помощ за отопление, съобщиха от БЧК. Подпомагане ще получат също и семействата, на които са отпуснати еднократни или месечни помощи за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки или в приемни семейства. Пакетите са предназначени и за хора с над 90 процента степен на увреждане.

Хигиенните пакети съдържат продукти от първа необходимост: тоалетен сапун, препарат за под, препарат за съдове, тоалетна хартия, шампоан, паста за зъби, перилен препарат, четка за зъби, дамски хигиенни материали и два вида месни консерви.

За многочленни семейства помощта е удвоена и включва два хигиенни пакета и по три консерви от всеки вид.

Продуктите от подпомагането ще се раздават поетапно, уточниха от хуманитарната организация. Продуктите трябва да достигнат до общо 4046 души в Хасково.

Дошлите в пункта в Хасково на ул. „Бузлуджа“ днес по обяд възрастни получатели на помощта, изразиха благодарност, че за втори път в рамките на два месеца получават подпомагане по линия на БЧК.