вторник, 16 юли, 2024 година.

Призив да се ограничи ползването на вода отправи кметът на Крумовград Себихан Мехмед. В съобщение към съгражданите си, градоначалникът уточни, че е забранено да се използва питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тротоари и автомобили.

Забраната е наложителна, за да не се стигне до воден режим, какъвто до този момент не е въведен.

Дотук се стигна след разговори на общинското ръководство с ръководството на ВиК-оператора и във връзка с намаления дебит на питейните водоизточници на територията на община Крумовград.