неделя, 21 юли, 2024 година.

В област Сливен полицаи ще съдействат за връчване на актове на родители, чиито деца трайно отсъстват от училище, Това решение беше взето на днешното заседание на Областния координационен център по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на децата и учениците, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Проблемът с невъзможността да бъдат открити родителите и да им се връчат актове е особено сериозен в квартал „Надежда“ в Сливен, в Градец и в квартал „Шести“ в Нова Загора. До края на седмицата общински служители ще се срещнат с ръководителите на полицейски участъци, за да координират съвместните действия.

Обсъден беше и поставен от училищни директори казус със заплащането и цената на издаваните от личните лекари медицински бележки за отсъствия на ученици по здравословни причини. Това създава затруднения за многодетни семейства с ниски доходи и когато боледуват всички деца, те или се връщат недоизлекувани на училище или пък получават неизвинени отсъствия. За последните 10 месеца, заради отсъствия, са прекратени месечните помощи за деца на 2267 родители от област Сливен

Общо 521 деца и ученици в област Сливен са върнати в образователната система през учебната 2023/2024 година в резултат на дейностите по Механизма за обхват. Повторно отпаднали са 111. Вписани в регистър за риск от отпадане са 2474.

В област Сливен са сформирани 56 екипа за обхват, които включват 563 представители на различните институции. Те са осъществили 4370 посещения на адрес на деца и ученици в риск от отпадане.

Сред най-големите трудности и предизвикателства са ранните бракове, ниската заинтересованост на родителите, честата миграция на семействата и смяна на настоящ адрес, затруднената комуникация с родителите и ненадеждните данни за напусналите страната. 3466 са децата от областта, които по документи са в чужбина.

Междуинституционалният механизъм за обхващане и задържане на децата в училище в областта функционира от 2017 година.