четвъртък, 18 юли, 2024 година.

В търговищкото село Овчарово бе поставено началото на строителните дейности по изграждане на нов водопровод за осигуряване на вода за питейно-битови нужди. Началото на работния процес проследиха кметът на община Търговище Дарин Димитров, инж. Лидия Миланова – ръководител на производствено-техническия отдел на ВиК – Търговище, директорът на дирекция „Териториално и селищно устройство“ в Община Търговище инж. Светлана Деянова и Методи Вангелов – представител на фирмата-изпълнител „БИЛД-ВМ“ ДЗЗД.

Кметът Дарин Димитров коментира продължителността на процедурите, необходими за да се стигне до реалната работа. „Проектирането на водопровода е поставено още в началото на 2016 г. Работата по него не е спирала оттогава. Голяма част от проекта е изработена от ВиК, а някои довършителни дейности – от Общината. Преминаха много съгласувателни процедури на различни нива, което много забави дейностите“, каза той.

Трасето, през което ще премине новия водопровод, е с дължина от близо 2 км, като пресича тесен горски път през землищата на селата Търновца и Овчарово. Предвижда се изграждането на каптажно съоръжение на мястото на съществуващата чешма на извора „Чоортлян чешме“ в с. Търновца, разясни инж. Лидия Миланова. „За да стигне водата до селото, ще бъде изграден и гравитачен водопровод, който ще бъде свързан с вече съществуващия от каптажа „Коленез чешме“, обясни тя.

Теренът, по който ще минава водопроводът, е тежък за работа, защото ще се копае в каменисти почви, с големи наклони, обясни Методи Вангелов от фирмата-изпълнител. „Въпреки трудностите, смятам, че в рамките на тази календарна година ще се справим. Целта е да осигурим водоподаване преди началото на зимния сезон“, каза Вангелов.

Средствата за реализацията на проекта са в размер на близо 700 000 лв. Те са осигурени от Община Търговище по линия на националната програма за капиталови разходи на общините.

Село Овчарово е на режимно водоподаване от 2017 г. заради липса на достатъчно количество вода в двата местни водоизточника. Вода се подава през ден. По настоящ адрес там са регистрирани над 600 души. В селото има изграден и хотелски комплекс с винарска изба, който поради липсата на редовно водоснабдяване към момента не функционира.

Според справка на ВиК – Търговище, актуална към 10 юли, общо 18 села от общината са на воден режим.

В момента Община Търговище подготвя и проектна документация за осигуряване на водоснабдяване за село Кралево.