понеделник, 17 юни, 2024 година.

Въвежда се забрана за разхищаване на питейна вода във всички населени места в община Елхово. Причината е намаляване на дебита на водоизточниците в региона, заради продължителното засушаване, съобщават на сайта на Общината.

За да не се стигне до режим на водоподаване, се забранява използването на питейна вода за напояване на градини, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и подобни битово-хигиенни нужди. Контролът за спазване на забраната ще осъществяват служителите на „Водоснабдяване и канализация“.