сряда, 19 юни, 2024 година.

„Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“ е мотото на второто издание на младежкия конкурс на Националното сдружение на общините в Република България. Целта е младите да подпомогнат усилията на общините за обективно и широко информиране на хората за промените и необходимостта от отговорно отношение към управлението на отпадъците.

Темата е избрана поради предстоящите предизвикателства пред общините през 2025 г., каза пред Радио София Ива Иванова – експерт в НСРОБ.

„Ключова е годината за подготовката на общините за промяна в механизма за формирането на такса „битови отпадъци“. Тази стъпка е част от цялостен процес по въвеждане на нов подход в управлението на отпадъците, важна част от който е и активното включване на гражданите, и разширяване на разделното събиране на отпадъците“, обясни Иванова.

Целта на НСОРБ е да подпомогне общините в усилията им за активно включване на младите хора в дейностите на местно ниво.

„Участниците в конкурса трябва да предложат кампания сред жителите на общината за насърчаване на разделното събиране, намаляване на разхищението на храни, повторна употреба на дрехи, мебели, домакинско оборудване. Няма нещо, с което да трябва да се съобразят – даваме им воля, да пишат, да рисуват по темата, да правят видеа, презентации, във формат, в който те се чувстват най-комфортно да се изразят“, уточни Ива Иванова.

Подробности можете да чуете в звуковия файл на страницата на БНР.