събота, 2 март, 2024 година.

Загубите на вода за 2022 година за цялата страна са в размер на 61 % от общата вода, подадена от природата, каза за БТА Ивайло Касчиев, директор „ВиК услуги“ в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

„През 2022 г. имаше повишение на загубите спрямо предходната година, но то беше заради това, че някои дружества отчетоха по-реални резултати от отчитането през предишни години. От години загубите варират в рамките на 60 % и секторът не може да ги намали“, каза Касчиев.

Ивайло Касчиев участва в традиционна среща в Кюстендил на ВиК оператори, във връзка с проект „Сравнителен анализ на ВиК дружества (Benchmarking)“, за да разискват резултатите за предходния период. Данните, подадени от дружествата, се събират, анализират и обобщават, обясниха от Българската асоциация по водите, които съвместно с международната организация Асоциация на ВиК операторите по поречието на Дунав работят по проект, който цели да насърчи операторите да обменят информация, но не с цел да се конкурират, а за да намират слаби места, които могат да се подобрят.

„Тази година на фокус е събираемостта – ВиК операторите изпитват затруднения да си събират задълженията. Целта ни е да обсъдим какво може да се направи така, че хората да са по-мотивирани да плащат, къде грешат и какво пречи на подобряването на резултатите. Ще обсъдим и текущите болни въпроси, наред със загубата на вода, качеството на питейните води и проблемите, съпътстващи отрасъла от години“, каза за БТА Иван Иванов – председател на Сдружение „Българската асоциация по водите – БАВ“. В срещата участват и осем ВиК оператора от България, както и председателят на КЕВР Иван Иванов.

На подобни срещи сравняваме резултатите с тези от Европа, основно от Източна Европа, защото със западните компании разликите са много големи, каза председателят на Сдружение „Българската асоциация по водите – БАВ“. Иванов уточни, че по отношение на свързаността на водоснабдяването, страната ни е в челните места, защото почти всички населени места са водоснабдени, но по отношение показателите за загубите на вода сме в дъното на таблицата, конкурирайки се с Албания.

Загубите са от течове, но има и търговски загуби – неотчетени, но ползвани количества вода. Ако се намалят търговските загуби, това ще увеличи приходите във ВиК операторите и те ще имат повече възможност да инвестират и да се подобряват, каза още Иванов.

Според Ивайло Касчиев мерките срещу недобросъвестните ползватели са завеждане на дела, което обаче не дава сериозни резултати. „На Запад всеки потребител трябва да покаже добра кредитна история, част от което са платените сметки за ток, вода, комунални услуги. Секторът от години апелира за една подобна мярка в България, но тя не е въведена. Друга мярка е отказът от предоставяне на общински услуги на такива потребители, които не си плащат сметките. Има механизми, но е необходима национална стратегия. Истината е че операторите сами не могат да се справят“, каза още Касчиев.

По отношение на пътните настилки, които често пъти при отстраняване на ВиК аварии се розрушават, след което не се възстановяват, Касчиев каза, че „този, които нарушава настилката, той трябва да я възстанови“. „Тук е въпросът, че трябва да се създаде по-добра организация между ВиК дружествата и съответните общини. Има оператори, които се справят добре – въпрос на организация между тях“, коментира Касчиев.

По думите му състоянието на ВиК мрежата в страната е лошо – мрежата е стара и около три четвърти от нея са етернитови тръби, чийто експлоатационен живот е отдавна отминал. „За съжаление при хидравличните удари, които се случват, се създават много по-сериозни аварии, които трудно се ремонтират – на практика се подменят цели участъци от мрежата. Трябва поетапно да се подменя тази мрежа и да се вкарат добри международни практики, за да може тя да се управлява и наблюдава превантивно. Дружествата работят в тази посока, но това отнема време“, каза още Касчиев.

В събитието участваха областният управител на област Кюстендил Александър Пандурски и кметът на община Кюстендил Огнян Атанасов.