сряда, 19 юни, 2024 година.

Според 54% от българите принципите за почтеност в тяхната месторабота са се подобрили през последните 2 години

Приемането и спазването на фирмените правила и ценности от служителите се повишава. Тенденцията е валидна в глобален план и е отчетена в последния доклад за спазването на вътрешните правила, почтеността, отговорността и приемането на фирмените ценности, изготвен от EY на глобално ниво (Global Integrity Report 2024).В България лоялността и корпоративният интегритет се подобряват в повече от половината компании.

Проучването е глобално и събира мненията на 5464 служители и членове на бордове от 53 страни, сред които и 20 европейски.

„Българските резултати се доближават до глобалните, в някои браншове дори ги надвишават“ – коментира пред БНР-Радио София Снежана Шиякова от отдел „Разследване на финансови злоупотреби и услуги, свързани със спорове“ (Forensics & Integrity Services) в EY Bulgaria, която гостува заедно с колегата си Али Пирзада.

Данните за България показват, че според 54% (при средно 49%) от анкетираните принципите за почтеност в техните организации са се подобрили през последните две години. В това отношение в Европа страната ни е на второ място след Словения.

Според 86% от анкетираните служителите в техните организации вършат работата си почтено и мениджмънтът спазва съответните законови изисквания, етични кодекси и приложимите за индустрията регулации.

Работодателите бяха подложени на редица предизвикателства в последните години, отбеляза още Шиякова. Сред тях бяха коронавирусната пандемия, военните конфликти, глобалните икономически процеси и трудности.

Малко повече от година след влизането в сила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали, промени вече се констатират.

Според 68% от анкетираните в България служителите в техните организации могат да подават сигнали за нередности без притеснение за негативни последици върху тях. А 32% от участниците в изследването споделят, че са докладвали за нередности през последните две години.

Законът наложи канали за сигнали, оказа положителен ефект за служителите. Работодателите бяха задължени дори да обучат служителите си как могат да подават сигнали, допълни Шиякова.

Все пак процесите зависят от съществуващите комуникационни бариери, корпоративната култура, наличието или липсата на отговорни действия /реакция след сигналите.

„В България съм от 20 години и мога да ви уверя, че в момента атмосферата е коренно различна отпреди“, допълни Али Пирзада.

По-подробно данните от проучването на EY Bulgaria ще бъдат представени на 25 юни.

С нея разговаря Данаил Конов.