понеделник, 20 май, 2024 година.

Заместник-министърът на външните работи Невяна Митева е определена от служебния министър-председател и министър на външните работи Димитър Главчев за национален координатор за борба с антисемитизма, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

По силата на Решение на Министерския съвет от 2022 г. позицията на национален координатор е установена на ниво заместник-министър на външните работи, определян със заповед на министъра на външните работи. Така се осигурява приемственост и по-добра координация на усилията за противодействие на антисемитизма. С институционализирането на поста на националния координатор за борба с антисемитизма се изпълнява и един от поетите от България ангажименти по време на Международната конференция на най-високо равнище за възпоменание на жертвите на Холокоста и борба с антисемитизма, проведена в Малмьо през 2021 г.

България ще продължи да работи в рамките на международните организации и в сътрудничество със своите партньори за противодействието на всички форми на дискриминация и нетолерантност, включително съвременните прояви на антисемитизъм, посочват още от МВнР.

БТА припомня, че през ноември 2018 г. България бе приета за пълноправен член на Международния алианс за възпоменание на Холокоста – междуправителствена организация, в която членуват 35 държави и чиято цел е да осигури политическа и обществена подкрепа за изучаването, изследването и съхраняване на паметта на Холокоста на национално и международно равнище. Със своето членство страната ни поема твърд ангажимент за открити дебати и задълбочени изследвания по историята на Холокоста и за нулева толерантност към всякакви прояви на исторически ревизионизъм и антисемитизъм. През октомври 2023 г. Министерски съвет прие първия Национален план за действие за борба с антисемитизма, който обхваща периода 2023 – 2027 г.