неделя, 21 юли, 2024 година.

Националната среща на експерти по социални дейности и здравеопазване в Монтана започна и ще продължи до 12 юли.

Форумът се организира за седми път от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и търговското му дружество „НСОРБ – Актив“. Събитието дава възможност за професионално обсъждане и формулиране на решения за подобряване работата на социалните и здравните експерти от общините и за провеждането на дискусии между представителите на местната и централната власти за подобряване на взаимодействието при предоставянето на социални и здравни услуги.

„Срещите се провеждат на различни места в страната, тъй като всички общини имат какво да покажат. Община Монтана е седмият пореден домакин на събитието, защото наистина има какво да покаже в сферата на социалните услуги. Форматът на срещата не е обучителен, той е дискусионен. Колегите споделят много идеи и много добри практики, но се споделят и лоши и неуспешни такива, за да може другите да не повтарят техните грешки“, поясни за БТА Людмила Величкова – управител на търговското дружество „НСОРБ – Актив“.

В срещата се включват около 90 специалисти от страната от сектори „Социални дейности“ и „Здравеопазване“ в общините, председателите и членове на ресорните комисии в Общинските съвети и ресорни заместник-кметове, представители на доставчици на социални услуги, работещи по договори или в партньорство с общините, представители на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за качество на социалните услуги, Агенция по заетостта и други.

Като домакин, кметът на Монтана Златко Живков, който е член на управителния съвет на НСОРБ, откри националната среща. „За първи път Монтана е домакин на форума на социалните услуги на Сдружението на общините в Република България. Това е една изключително важна среща. Около 70 хиляди човека обслужват 530 хиляди българи. В Монтана над 2200 човека са ангажираните, заетите и ползващите тези услуги. Тук между колегите има хора с изключителен опит. Очаквам срещата да е ползотворна, да има много въпроси. През последните 20 години социалните услуги в Монтана са нараснали от 2 на 22. През дните на форума ще покажем на участниците някои от социалните заведения в града“, заяви за БТА Златко Живков.

Във втория ден участниците ще посетят Комплекс за здравно-социални услуги „Свети Мина“, „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ и „Център за настаняване от семеен тип за младежи без увреждания“.