събота, 20 април, 2024 година.

Днес електронната система за прием в детските гради в община Казанлък ще бъде отворена за регистрация за учебната 2024/2025 година. Това съобщават на официалния уеб сайт на местната администрация. Платформата ще бъде активна до 18 април. Родителите ще имат възможност да регистрират и редактират заявления за първо класиране онлайн.

Резултатите ще бъдат обявени на 22 април, а записването на класираните деца ще бъде в периода от 23 до 30 април. През следващите месеци на годината ще бъдат обявявани шест последващи класирания за свободните места в детските заведения.

Децата от възрастовите групи 2-годишни, яслена група и първа група, класирани през април и май, постъпват в детската градина в периода от 16 септември до 15 октомври.

Децата от втора, трета и четвърта група могат да започнат веднага посещаването на детската градина (при наличие на свободни места), в която са класирани. Малчуганите, които не постъпят в този срок, отпадат автоматично с изключение на случаите, ако се разболеят или има други обективни обстоятелства. В тези случаи родителят задължително уведомява детската градина в срока, определен за постъпване. При отпадане детето може да участва отново с нов входящ номер и ново заявление в следващи класирания.

Припомняме, че системата за записване на първокласници за идната учебна година в Казанлък ще бъде отворена от 15 май.