понеделник, 15 април, 2024 година.

Започват прегледите в социално-здравните кабинети в по-малките населени места на община Видин. По график медицински фелдшер ще консултира и извършва манипулации като мерене на кръвно налягане и кръвна захар, поставяне на инжекции по лекарско предписание и други, съобщиха от общинската администрация.

Желаещите да ползват различни услуги, които се предлагат от Общинското предприятие „Социални дейности“, могат да се информират в кабинетите за Механизма „Лична помощ“, „Асистентска подкрепа“, проект „Топъл обяд“, общинската дейност „Домашен социален патронаж“ и още над 20 услуги.

Социално-здравните кабинети с необходимото оборудване бяха изградени в над 30 населени места в община Видин. Те имат за цел да подкрепят възрастните хора, като им предоставят безплатни медицински прегледи и оказват специализирани грижи.

Разкриването на кабинети за социално-здравни консултации е част от усилията на община Видин за подпомагане развитието на здравеопазването. Местната администрация отпуска стипендии за новоприети студенти по специалността „Медицинска сестра“ във видинския филиал на Русенския университет, както и за успех и доход. По този начин община Видин цели да подпомогне развитието на човешкия капитал в системата на здравеопазването и повишаване качеството на медицинските услуги.