вторник, 16 юли, 2024 година.

Двойно повишение на производствените и търговски резултати на общинското предприятие за компостиране, сепариране и третиране на отпадъците „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД, отчете неговият управител Пламен Бойновски на пресконференция.

От началото на годината дружеството е продало 320 тона суровини, в т.ч. шест тира картон за износ, 30 т. стъкло, 45 т. черен метал и т.н. „Съпоставено с резултата от миналата година, това означава че за половин година успяхме да постигнем резултат, колкото за 12 месеца през 2023 г.“, каза Бойновски.

През първите шест месеца в „Хемус Ресурс – Троян и Априлци“ са произведени и около 100 тона компост. Разширява се обхватът на събиране на зелен отпадък в различни точки от общината, включително след запитвания на граждани, каза управителят.

Той посочи, че за сравнение през 2023 г. дружеството е произвело около 50 т. компост. Изследването му в сертифицирана лаборатория е показало, че е с много добри показатели. Количеството е било достатъчно за всички обществени площи в двете общини, разказа той.

Бойновски припомни, че „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ е най-новото общинско дружество, съществуващо от 2021 г. Капиталът в него е разпределен между общините Троян и Априлци в съотношение 90% на 10%. Дружеството има като основни предмети на дейност: разделяне на смесено събрани битови отпадъци на инсталация за предварително третиране, производство на компост на компостираща инсталация от разделно събрани зелени отпадъци и търговски сделки с продуктите от инсталациите.

„В рамките на полугодието са обработени около 5000 т. битов отпадък, генериран от двете общини, а през последните две години, обработваме почти целия боклук, пристигащ от тях“, каза Бойновски. Той посочи, че знае за съществуването на само още едно подобно общинско дружество в Сандански.

Дружеството вече успява да поема и едрогабаритните битови отпадъци, които към момента е трябвало да бъдат депонирани на депото за твърди битови отпадъци (ТБО). „В резултат на сепарирането успяваме да отделяме около 41-42% стабилизирана фракция, с която запръстяваме депото за ТБО и намаляваме депонирания отпадък“, посочи управителят.

Пламен Бойновски посочи, че по собствена инициатива, дружеството полага усилия за разделно събиране при източника, за да може да получава по-чисти отпадъци. В рамките на тази инициатива на много места в общината са поставени „шишеяди“, съдове за разделно събиране на зелени отпадъци, съдове за стъкло пред ресторанти и заведения и т.н. „По този начин не само улеснаваме обработката на боклука, но и предизвикваме интерес сред гражданите и фирмите. Все повече хора идват и на място, за да предадат разделно събрани отпадъци и се радваме, че се формира отношение“, каза той.