събота, 20 април, 2024 година.

Първата обществена поръчка за изграждането на т.нар. Вертикален газов коридор към Румъния ще е за над половин милиард лева.

Поръчката ще бъде обявена от „Булгартрансгаз“ и засяга реализацията на коридора, който трябва да свърже газопроводите на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова.

Първият проект ще е за „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“.

Целта е в посока от България към Румъния да се повишат капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на близо 587 милиона лева без ДДС.