вторник, 23 април, 2024 година.

Общо 87 общини са подали проекти за финансиране на енергийно ефективни системи за улично осветление, съобщава Министерството на енергетиката.

Стойността на проектите е почти 114 млн. лв. Общата стойност на втората покана по процедурата е над 124,7 млн. лв., като безвъзмездното финансиране по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост е 100 процента. Всеки отделен проект може да бъде между 100 000 и 2 млн. лв. като целта е минимум 30 процента спестяване на електроенергия.

Процедурата е продължение на политиката на Министерството на енергетиката за подкрепа на инвестиции в енергийно ефективно улично осветление.

До момента чрез различни програми са финансирани проекти на 88 общини – 64 от тях чрез първата покана по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ по НПВУ и 24 – по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., пише в съобщението на министерството.