неделя, 21 юли, 2024 година.

„Ти Би Ай Банк“ (tbi bank,) оперираща в България, Румъния, Гърция, Германия и Литва, получи потвърждение на своя инвестиционен кредитен рейтинг от „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР), съобщава финансовата институция.

БАКР потвърди кредитния рейтинг на „Ти Би Ай Банк“, който бе присъден през 2023 г.:

– Дългосрочен рейтинг на финансова сила: BBB- със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг A-3;

– Дългосрочен рейтинг по национална скала: A (BG) със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг по национална скала A-1 (BG).

С потвърдените рейтингови нива БАКР изразява становището си за утвърждаващата се в периода на годишния преглед устойчивост на високите финансови резултати на банката, оказващи влияние върху открояващо се високи показатели за доходност и възвръщаемост, силни темпове на нарастване на привлечените средства и на активите, както и поддържане на стабилни нива на капиталова адекватност и ликвидност, посочват от „Ти Би Ай Банк“.