вторник, 16 юли, 2024 година.

Компанията „Шелли Груп“ АД, предлагаща IoT продукти (Интернет на нещата – бел. авт.) и решения за сградна автоматизация със седалище в София, стратегически разширява продуктовото си портфолио и навлиза в разрастващия се сегмент за интелигентни брави за врати („смарт брави“), съобщи дружеството в съобщение, публикувано на сайта на Българската фондова борса (БФБ).

За тази цел „Шелли Груп“ АД е придобило материалните активи, включително интелектуалната собственост (IP) и материалните запаси на холандското дружество за изработка на смарт брави LOQED B.V., което в момента е в процедура по обявяване в несъстоятелност.

Сделката включва и пряк достъп до завода на производителя в Китай, с който дружеството има договор и до доставчиците на всички суровини, така че както незабавното поемане на производството, така и бъдещата му оптимизация да се осъществяват безпроблемно. Цената на придобиване е в размер на 150 000 евро в брой. „Шелли Груп“ очаква продажбата на смарт брави за врати да има значителен принос към приходите и печалбите от 2025 г. нататък.

С навлизането си в продуктовата категория „смарт брави“, „Шелли Груп“ навлиза в глобално развиващ се сегмент, който според пазарни проучвания се очаква да нараства средно с 15,4 на сто годишно до 5,8 млрд. щатски долара до 2029 г., пише в съобщението на дружеството.

„Шелли Груп“ e технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновации чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти. Компанията е основана в България, като групата се състои от 6 дъщерни компании с офиси освен в страната ни, а също така в Китай, САЩ, Словения и Германия. Продуктите на дружеството се предлагат на над 100 пазара.