петък, 24 май, 2024 година.

През 2023 г. възприемането на приложения за електронен бизнес варира в зависимост от размера на предприятията в ЕС. Приложенията за електронен бизнес се използват за управление на ресурсите на предприятието (планиране на ресурсите на предприятието – ERP), информация за клиенти (управление на взаимоотношенията с клиенти – CRM) или за анализ на данни (софтуер за бизнес разузнаване – BI).

Според данни на Евростат, през 2023 г. половината от предприятията в ЕС са използвали софтуер за електронен бизнес (ERP, CRM и/или BI), като най-висок е процентът на компаниите в Дания (74%), Финландия (71%) и Белгия (67%).

На другия полюс в тази статистика са Румъния и България, където съответно едва 24% и 26% от предприятията са използвали софтуери за електронен бизнес през 2023 г.

Процентът на предприятията в ЕС, използващи бизнес софтуери за управление на ресурсите варира от средно 38% при малки фирми до 86% за големи предприятия – процентна разлика от цели 48 пункта. Процентът на фирмите, използващи софтуер за анализ на данни варира от 11% за малките до 63% при големите предприятия, а ползващите софтуер за информация за клиенти варират от 22% при малките компании до 61% при големите, показват още данните на Евростат.

Предприятия в ЕС, използващи електронен бизнес софтуер (в %)