вторник, 23 април, 2024 година.

Британският сектор на услугите е регистрирал нов солиден растеж през март, макар и с най-бавен темп от четири месеца на фона на по-слабото увеличение на новите бизнеси. Това се посочва в окончателните данни на „Стандарт енд Пуърс Глоубъл“ (S&P Global ), публикувани днес и цитирани от ДПА.

Индексът на мениджърите по доставките Пи Ем Ай (PMI) в сектора на услугите е намалял до 53,1 пункта през март спрямо 53,8 пункта през февруари. Това е под предварителната прогноза за 53,4 пункта, което е над 50-те пункта, които са границата между растеж и спад.

Британският сектор на услугите е нараснал за пети пореден месец през март, макар и с най-бавен темп от ноември 2023 г. Новите заявки обаче са се увеличили с най-бавен темп от четири месеца.

Общият растеж се дължи на устойчивия бизнес и потребителските разходи, въпреки трудностите, обусловени от по-високите разходи за заеми и ограничения бюджет на клиентите.

Търсенето на нов износ също се е увеличило с най-бавен темп през март, като увеличението е обвързано с нарасналото търсене в САЩ и по-големите европейски пазари.

Вследствие на това темпът на създаване на нови работни места в британския сектор на услугите е бил най-бавен тази година, тъй като ценовият натиск и усилията за по-голяма ефективност са довеели до замразяване на наемането на нови служители, а доброволно напусналите не са били заменени с нови.

На ценовия фронт инфлацията при цените на суровините е останала висока през март на фона на по-високите заплати и по-големите разходи за горива и транспорт.

Доставчиците на услуги продължават да са оптимисти за перспективите за бизнес дейност през идната година, но положителните им нагласи са намалели от февруари.

Композитният индекс на производството е намалял до 52,8 пункта през март спрямо деветмесечния максимум от 53 пункта през февруари, което свидетелства за солиден растеж на бизнес активността в частния сектор.