четвъртък, 23 май, 2024 година.

Нагласите на микропредприятията и на самонаетите лица в Германия относно перспективите пред бизнеса им са се подобрили до известна степен през април. Това сочат данните от най-новото проучване на германския икономически институт „Ифо“ (Ifo), получени днес в БТА.

Съответният индекс на „Ифо“ (Jimdo-ifo) се е повишил до минус 13,8 пункта през миналия месец спрямо минус 15,6 пункта, отчетени през март.

Авторите на проучването отчитат лек спад на неудовлетвореността от настоящото състояние на бизнеса им сред микропредприятията и самонаетите лица. Най-положително отношение във връзка със своята дейност са изразили предприемачите от сектора на услугите, които са участвали в изследването. Те отчитат стабилизиране на броя на поръчките, които са им възложили клиенти.

„Самонаетите лица се надяват, че ситуацията с поръчките ще се облекчи“, посочва експертът от „Ифо“ Катрин Демелхубер.

Все още обаче значителна част от самонаетите лица (44 на сто) посочват, че бизнесът им е засегнат от липсата на поръчки от страна на клиенти. Броят им намалява спрямо януари, когато подобно мнение са изразили 47,9 на сто от участниците в аналогично проучване.