четвъртък, 20 юни, 2024 година.

През 2021 г. 4,9 милиона души са били заети в сектора на финансовите и застрахователните дейности на ЕС, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани на официалната й страница. Това представлява 3,1 на сто от всички заети хора в общността.

През същата година е имало 759 159 предприятия в този сектор, което представлява 2,5 на сто от всички предприятия, активни в бизнес икономиката на ЕС. Нетният оборот възлиза на 2,3 трилиона евро, докато добавената стойност възлиза на 1 трилион евро.

След влизането в сила на Регламента за европейската бизнес статистика (EBS), Евростат разшири обхвата на услугата за структурна бизнес демографска статистика (SBS) и публикува за първи път данни от нея за сектора на финансовите и застрахователните дейности.

През 2021 г. страните с най-висок дял по отношение на заетостта са Люксембург (12,1 на сто от бизнес икономиката на страната), Кипър (5,7 на сто) и Ирландия (5,6 на сто). Най-нисък е делът на заетостта в сектора на финансовите и застрахователните дейности в Чехия (2,2 на сто), Румъния (2,1 на сто) и Литва (1,8 на сто).

По отношение на добавената стойност най-висок процентен дял е отчетен в Люксембург (34,0 на сто от бизнес икономиката на страната), Нидерландия (31,5 на сто) и Швеция (18,9 на сто).

За България данните показват, че 5170 предприятия и фирми оперират в сектора на финансовите и застрахователните дейности, което представлява малко над 10 на сто като добавена стойност и около 3 на сто заетост в сектора.